Pensioenadvies

Pensioenadvies
Particulier

Berg je al jaren alle pensioenoverzichten op in een ordner maar heb je geen idee wat voor pensioenregeling je nu eigenlijk hebt?
Dan ben je niet de enige! 85% van de werknemers weet niet wat hij/zij aan pensioen heeft opgebouwd en snapt niets van de gebruikte begrippen. 35% weet niet eens wat een partnerpensioen is en de meeste mensen schatten dit veel te hoog in.
Feskens Financieel Advies kan in heldere bewoordingen uitleggen waar het allemaal om draait en hoe je er zelf voor staat.

Pensioengat

Het feit dat je werkgever een pensioenregeling kent, wil overigens niet zeggen dat je pensioenopbouw voldoende is. Sterker nog… maar liefst vier op de vijf Nederlanders heeft te maken met een pensioengat. Hiervoor zijn talloze oorzaken aan te wijzen, zoals:

 • wisselen van baan
 • echtscheiding
 • salarisstijging die niet met terugwerkende kracht meetelt voor je pensioenopbouw
 • huidige of vorige pensioenregeling is niet optimaal
 • je mist pensioenopbouw over een aantal jaren
 • je hebt een aantal jaren in deeltijd gewerkt
 • tegenvallende beleggingsresultaten
 • bonus, auto van de zaak of andere inkomensbestanddelen tellen niet mee voor het pensioen
 • geen of onvoldoende indexering van het opgebouwde pensioen
 • onvolledige AOW-uitkering door tijdelijk verblijf in buitenland
De 70%-mythe

Stel dat je toch 70% van je (laatste) salaris aan pensioen opbouwt, is dit dan voldoende? Deze klassieke norm houdt rekening met de lagere belastingdruk voor 65-plussers en gaat ervan uit dat je op je 65ste de hypotheek hebt afgelost, dat de kinderen financieel zelfstandig zijn en dat je minder uitgaven hebt. De trend is echter anders: we financieren ons huis zoveel mogelijk aflossingsvrij, krijgen op latere leeftijd kinderen en gaan juist als we tijd over hebben (maar nog wel gezond zijn) op wereldreis of een dure hobby beoefenen.

Nabestaanden

In onze praktijk merken wij dat veel mensen er ten onrechte op rekenen dat het nabestaandenpensioen voldoende is. Gelukkig is dit in veel gevallen relatief goedkoop op te lossen.

Advies

Wil je weten hoe je je pensioen zelf kunt aanvullen? Wat is de rol van banksparen daarbij? Maak je je zorgen over de berichten over dekkingsgraden van pensioenfondsen of verhoging van de AOW-leeftijd? Ben je in onderhandeling met een nieuwe werkgever en wil je de aangeboden pensioenregeling vergelijken met wat je daarvoor had? Wat is er voor je nabestaanden geregeld en is dit voldoende? Wat betekent de ‘factor A’ op mijn overzichten? Overweeg je waardeoverdracht en wens je hier advies over?
Ook voor deze vragen kun je terecht bij Feskens Financieel Advies.

Collectief pensioenadvies

Wij werken rechtstreeks voor werkgevers; DGA’s, ondernemers en werknemers. Daarnaast ondersteunen wij zakelijke dienstverleners zoals accountants en advocaten en HRM- consultants bij de advisering van hun cliënten.

De werkzaamheden in het kader van collectieve pensioenen kunnen bestaan uit:

 • Onafhankelijk advies bij het opzetten of wijzigen van een collectieve pensioenregeling
 • Onafhankelijk advies bij een contractverlening
 • Toetsing betaalbaarheid van de collectieve pensioenregeling op korte en
  lange termijn
 • Presentatie/informatie geven aan OR/personeelsvereniging
 • Groepspresentaties aan deelnemers/personeel
 • Toelichtinggesprekken met nieuwe deelnemers en jaarlijkse UPO-
  besprekingen met bestaande deelnemers
 • Controle en beoordeling van juridische stukken; polisstukken en financiële
  stukken pensioenuitvoerder/verzekeraar
 • Toetsing regeling aan wet- en regelgeving
 • (Inloop) spreekuren voor deelnemers pensioenregeling
 • Begeleiding/advisering werknemers bij pensionering, echtscheiding of ontslag
 • Administratief beheer van de pensioenregeling