Financiële planning

Financiële planning

U staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar waarschijnlijk denkt u  wel met enige regelmaat na over ziek worden, arbeidsongeschikt raken of dood gaan? Want het zijn risico’s die wij allen lopen. Het roept vragen op als:

  • heb ik alles wel goed geregeld voor mijn nabestaanden als ik kom te overlijden?
  • kan ik op voldoende inkomsten rekenen als ik arbeidsongeschikt zou worden?
  • is mijn pensioen toereikend om straks comfortabel van mijn oude dag te genieten?
  • kan ik straks de studie van mijn kinderen wel betalen?

Zo maar wat voorbeelden van financiële aangelegenheden die van groot belang zijn voor uw (nacht-)rust en het realiseren van uw persoonlijke wensen en doelstellingen in het leven. Andere voorbeelden die op kortere termijn bij u kunnen spelen zijn de aanschaf van een woning of het aangaan van een huwelijk.  Al deze vragen tezamen kunnen worden beantwoord door het opstellen van een financiële planning.

Feskens Financieel Advies kan u adviseren over en helpen bij het opstellen van uw financiële planning. Wij gaan daartoe kort gezegd 3  vragen met u doorlopen :

    1. Wat zijn uw wensen en plannen voor de (nabije) toekomst?
    2. Wat zijn uw huidige financiële omstandigheden en zijn deze  toereikend om uw wensen en plannen te kunnen gaan realiseren?
    3. Zo niet, welke( financiële) maatregelen kunt u nu nemen om uw doelstellingen voor straks wel te halen?

Bij het beantwoorden van de eerste twee vragen ligt onze toegevoegde waarde in het stellen van de relevante vragen. Bij beantwoording van de laatste vraag komt onze rol van adviseur nadrukkelijk naar voren. Want het antwoord op deze vraag betreft een totaaladvies op maat, gebaseerd op onze hoogstaande en actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving en onze jarenlange ervaring met het opstellen van financiële  planningen voor particulieren en ondernemers. Belangrijk is daarbij onze volstrekt onafhankelijke positie als bureau: er speelt geen enkel ander belang dan het uwe bij het opstellen van het financiële plan.

Uiteraard kunnen wij u, indien wenselijk, ook helpen bij het uitrollen van het geadviseerde traject en houden wij met enige regelmaat vinger aan de pols om te kijken of en zo ja hoe het advies bijgesteld moet worden. Want hoewel wij in ons advies altijd rekening houden met verschillende toekomstscenario’s, wordt uw theoretische toekomst in de grillige praktijk toch vaak net weer iets anders dan verwacht.

Graag nodigen wij u uit om geheel vrijblijvend nader kennis te nemen van onze adviesmogelijkheden en werkwijze.