Vermogensadvies

Vermogensadvies

Voor het behalen van (financiële) doelen in het leven is het opbouwen van vermogen heel wezenlijk. Vermogen wordt gevormd door bijvoorbeeld de overwaarde in een eigen woning en het reserveren van niet geconsumeerd inkomen.
Via de werkgever wordt doorgaans verplicht gespaard in een pensioenpot.

Vaak hebben mijn klanten geen idee hoe zij hun vermogensvorming in kunnen zetten voor het behalen van hun doelen. Allerlei aanbieders, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, bieden oplossingen voor deelproblemen.
Een individuele benadering waarbij het in het volledige financiele plaatje wordt in- en toegepast ontbreekt.

Ik bied mijn klanten door vermogensplanning en vermogensbegeleiding een gestructureerde aanpak om vermogen nou eens voor jezelf te laten werken en niet voor anderen.